• Online Bilgisayar Dersleri
    • Eğitim-Teknoloji-Program
    • Online Bilgisayar Dersleri
    • Aradığınız Tüm Bilgisayar Dersleri Bu Adreste

Hasta Kabul

1. BİLGİSAYARDA HASTA RANDEVU

PROGRAMLARI

Hasta randevuları sağlık kuruluşlarından telefon ya da kişisel başvuru ile alınabilmektedir.

Sağlık kuruluşlarına her hangi bir nedenle başvuran hastalararın randevularını

düzenlemek, kabul etmek, onları yönlendirmek, bilgilendirmek ve doktorlar ile iletimlerini

sağlamak, tibbi işlemleri biten hastaların mennun bir biçimde ayrılmasını sağlamak hasta

hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

Hasta hizmetlerini yerine getiren kişi (tıp sekreteri) kendi başına ve belirli bir süre

içersinde, hasta randevu, kayıt ve dosyalama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip

nitelikli elemandır.

2. BİLGİSAYARDA HASTA KAYIT PROGRAMI

Randevulu ya da randevusuz ilk kez sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların kayıtları

ilgili bilgisayar proğramı kullanılarak yapılır. Hasta kaydı, hasta hakkındaki bilginin saklanmasıdır. Günümüzde bu işlem bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Buda sağlık alanında doğru bilgilere hızlı ulaşımı sağlamaktadır.

Elektronik hasta kaydı, bir kişinin yaşamı boyunca sağlık durumu ve aldığı sağlık bakımı ile ilgili her türlü verinin elektronik olarak korunmasıdır.

Elektronik sistem hastaya ait

üçretleri, yönetsel ve klinikbilgileri içeren sağlıkla ilgili kayıtların bulunması, depolanması,

yeniden kullanıma sunulması ve transfer işlemlerini içerir.Dersin Devamını indirmek için tıklayın

hazırlayan: bilgisayar öğretmeni. ahmet erdoğdu