• Online Bilgisayar Dersleri
    • Eğitim-Teknoloji-Program
    • Online Bilgisayar Dersleri
    • Aradığınız Tüm Bilgisayar Dersleri Bu Adreste

Tıbbi Terminoloji

1.TIP TERMİNOLOJİSİ

Terimlerle uğraşan bilim dalına terminoloji bilim dalı denir.

Tıp alanına giren bilimlerin de kendine özgü terimleri vardır. Bunlara tıp terimleri ya da tıbbi

terimler denir. Tıbbi terminoloji bilim alanı tıp terimlerini kendine konu alır.

Anatomi, diğer tıp bilim dalları için temel bilim dalıdır. Bu nedenle, tıp bilimleri

içinde terimlerini ilk belirleyen bilim dalı, anatomi olmuştur. Tıp terimleri Latince ya da

Grekçe’dir. Bu iki dilden köken alan terimler, farklı dillerde bazı değişiklikler gösterebilirler.

Bu değişiklikler kullanılan dildeki söyleyiş biçimine göre olmaktadır. Ses ve harf düşmeleri

ile eklenmeleri görülür. Bu tür geçişlere transkripsiyon denir.

1.1. Temel Tanım ve Terimler

1.1.1. İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler

Vücut, yer ve komşuluk tanımlamaları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler

önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin

anlatımında önemlidir. Bu bölgeler şunlardır:

Regio capitis: Baş bölgesi

Regio facialis: Yüz bölgesi

Regio pectoralis: Pektoral bölge, göğüs ön yüz bölgesi.

Regio abdominalis: Karın bölgesi, daha çok karın ön duvar bölgesi anlaşılır.

Regio epigastrica: Epigastrik bölge, karın boşluğunun en üst kısmı. Göğüs kemiğinin

alt kısmı.

Regio hypogastrica: Hipogastrik bölge, göbeğin alt kısmı.

Regio hypochondriaca: Hipokondrik bölge, karının sağ ve sol yanlarındaki kısım.


Dersin Devamını indirmek için tıklayın

hazırlayan: bilgisayar öğretmeni. ahmet erdoğdu